Een deel van het geheel

Duurzaamheid is zoveel meer dan alleen materiaalkeuze en transport. Alles hangt met elkaar samen. Beslissingen die we vandaag nemen, hebben consequenties in de toekomst. Natuurlijk gaat het om de verantwoordelijkheid voor het milieu. Wij vinden het echter ook belangrijk om goede voorwaarden voor onze werknemers te creëren en zo bij te dragen aan een gezonde bedrijfsvoering zonder de sociale aspecten uit het oog te verliezen. Bij Mousetrapper willen we meer doen dan alleen goed beleid schrijven. We willen werkelijk betrokken zijn en ons steentje aan een betere toekomst bijdragen.

Dat is niet makkelijk. Zoals iedere producent hebben wij ook dagelijks te maken met gevolgen die moeilijk voorspelbaar zijn. Maar toch willen we zoveel mogelijk bijdragen en onze verantwoordelijkheid nemen.

Hieronder volgt een korte samenvatting van hoe wij denken én doen.


Hoe kan een Zweedse producent bijdragen aan een beter milieu?

Onze producten zijn vooral ontworpen om lang mee te gaan, maar ook om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden. Het zijn dan ook geen wegwerp producten. Onze producten zijn eenvoudig te reinigen en reserveonderdelen zijn beschikbaar zodat wij doorlopende service en onderhoud kunnen bieden. Dit doen wij om de levensduur van iedere Mousetrapper te verlengen. En aan het eind van hun levensduur zijn alle Mousetrappers recyclebaar.

Onze leveranciers bevinden zich voornamelijk bij onze Zweedse fabriek in de buurt en zijn met zorg geselecteerd. De kunststof onderdelen laten wij in Estland maken, de printplaten in Zweden. Hierdoor blijft het transport beperkt. Wij werken nauw samen met onze leveranciers waardoor we ook direct invloed op hen kunnen uitoefenen, samen houden we voortdurend onze ogen open om recyclebare materialen te vinden. Het spreekt natuurlijk voor zich dat het kunststof uit oude Mousetrappers zoveel mogelijk opnieuw wordt gebruikt.

Duurzaamheidbeleid

Duurzaamheidsverslag

“Onze missie is om schade aan mens en planeet tegen te gaan door producten te leveren die bijdragen aan een betere volksgezondheid en werken aan een circulaire economie.”

Elk jaar publiceren we ons duurzaamheidsrapport om te laten zien hoe een technologiebedrijf zijn steentje bijdraagt ​​om de planeet en haar bewoners te helpen.

Lees het rapport

Klik hier om het rapport van vorig jaar te lezen.

“Als innoverend en sterk groeiend technologiebedrijf willen wij onze bijdrage leveren aan de samenleving, het milieu en onze werknemers.”


Anders Ehnbom, CEO

Iedereen die met én voor ons werkt, moet het naar de zin hebben

Diversiteit is goed. Bij Mousetrapper zien we het als een voordeel dat iedereen, met verschillende achtergronden en vaardigheden, iets kan bijdragen. Ongeacht geslacht, cultuur, seksuele geaardheid of opleiding. Dit versterkt onze oncurrentiepositie. Als internationaal bedrijf is het een voordeel om over werknemers met verschillende achtergronden en ervaringen te beschikken.

Natuurlijk onderschrijven wij de conventies van de Verenigde Naties en ILO waarin de mensenrechten en arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd. Lees meer in onze ‘Code of Conduct’.

Code of Conduct

Ecologische duurzaamheid


Dit is een voorwaarde voor alle ontwikkeling en het kader waarbinnen we moeten opereren. Voor dit doel spant Mousetrapper zich in voor het klimaat, water, materialen, energie en biologische bescherming.

Duurzaam beheer


Goed management vereist een holistische kijk op duurzaamheid waarbij bedrijfsethiek, openheid, participatie, verantwoording, opvolging en feedback in alle tools en processen zijn geïntegreerd.

Sociale duurzaamheid


Dit gaat over kwaliteit van leven, gendergelijkheid, gelijke kansen en non-discriminatie door het realiseren van een goede werkomgeving die de gezondheid, veiligheid, persoonlijke vaardigheden en diversiteit bevordert.

Gezonde bedrijfsvoering voor lange-termijn resultaten

Het is natuurlijk mogelijk om een korte route te nemen om snelle, eenvoudige voordelen te behalen. Bij Mousetrapper willen we echter beslissingen voor de lange termijn nemen. Als we concurrerende producten kunnen ontwikkelen en in langdurige professionele samenwerkingen met onze partners en leveranciers investeren, zullen we naar onze mening beloond worden met lange termijn succes.

Wij willen een cultuur creëren die gebaseerd is op openheid en vertrouwen, waarin we samen een gezonde bedrijfsvoering nastreven.

Heb je advies of ideeën die ons beter kunnen maken? Laat het ons weten!

Duurzaamheid is al snel iets dat op de ‘to-do’ lijst wordt afgevinkt. Dat willen wij beslist niet en daarom waarderen wij uw hulp. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om ons bedrijf en onze producten vanuit een holistisch perspectief te blijven (door)ontwikkelen. Waar milieu, maatschappij en economie hand in hand gaan.

Anders Ehnbom
CEO, Mousetrapper